Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zálohy na činnost třídy

29. 8. 2017

Vážení rodiče,

přikládám přehled čerpání záloh na činnost třídy za školní rok 2016/17 (zde). Zůstatky budou převedeny jednotlivým žákům do třídního fondu VII. B na školní rok 2017/18. Žáci, kteří se během školního roku účastnili všech akcí, mají nedoplatek 8 Kč - o tuto částku jim bude navýšen příspěvek na nový školní rok.

Žádám o zaplacení příspěvku pro školní rok 2017/18. Vzhledem k tomu, že zůstatky/nedoplatky z loňského roku se u jednotlivých žáků liší, dostane každý žák ve škole lístek s přesnou částkou, kterou je třeba uhradit. Částka bude odpovídat tomu, aby stav u všech žáků na začátku školního roku byl 1 000 Kč.

Uhrazení částky proveďte do 15. září buď bankovním převodem, nebo platbu v hotovosti proveďte u paní sekretářky. Žádám o uhrazení přesné částky (lístek s informací si žáci přinesou 4. září ze školy).

Z třídního fondu bude hrazen hned na začátku školního roku příspěvek na kopírování, pomůcky na výtvarnou výchovu a zakoupeny pracovní sešity.

Děkuji.

K. Š.

 

číslo účtu19-204340277/0100

variabilní symbol: 72DDMMRR

(DD - den narození, MM - měsíc narození, RR - poslední dvojčíslí roku narození žáka)