Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled čerpání záloh na činnost třídy ve školní roce 2017/18

29. 8. 2018

Vážení rodiče,

v příloze přikládám přehled čerpání záloh na činnost třídy ve školním roce 2017/18. Zůstatky jsou vyšší než jsem předpokládala, protože v tomto školní roce nebyly školou strženy příspěvky za kopírování a nákup pomůcek na výtvarnou výchovu. Vzhledem k tomu, že se všichni žáci nezúčastnili všech akcí, liší se zůstatky u jednotlivých žáků. Nevyčerpané peníze budou každému žákovi převedeny do nového školního roku.

Zároveň vás žádám o uhrazení příspěvku na nový školní rok (doplatek do částky 1 000 Kč). Na začátku školního roku obdrží žáci ve škole lístek s požadovanou částkou, kterou, prosím, uhraďte do 15. září 2018.

Uvedenou částku uhraďte bankovním převodem jako zálohu na činnost třídy VIII. B na číslo účtu: 19-204340277/0100, variabilní symbol: 82DDMMRR (DD - den narození, MM - měsíc narození, RR - poslední dvojčíslí roku narození žáka) nebo platbu proveďte v hotovosti v sekretariátu školy.

Děkuji K. Š.

Přehled čerpání záloh na činnost třídy ve školním roce 2017/18